Politika privatnosti

Datum stupanja na snagu: 20. ožujka 2019. godine

1. Voditelj obrade

Luka d.d. sa sjedištem u Splitu, Kopilica 47b, OIB: 34440814040, Vas ovime obavještava u skladu s čl. 12, 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation – GDPR) o podacima tko je voditelj obrade (odgovorna osoba za obradu osobnih podataka), tko su primatelji podataka (osobe kojima se sukladno ugovoru i zakonskim odredbama prosljeđuju podaci), koje osobne podatke obrađujemo, u koje svrhe i koliko dugo podatke čuvamo.

Luka d.d. djeluje kao voditelj obrade u smislu GDPR-a te ova pravila privatnosti (“Pravila“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka te navode uvjete korištenja naše internetske stranice.

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Luka d.d. prikuplja i obrađuje osobne podatke o vama (npr. informacije koje vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, akademska titula, titula zvanja, OIB, datum rođenja, adresa, telefon, e-mail, tvrtka u kojoj ste zaposleni, podaci o lokaciji, IP adresa (“Osobni podaci“), u sljedećim slučajevima:

  • kada ste naš klijent,
  • kada zatražite da vam pošaljemo ponudu u vezi s našim uslugama,
  • kada obrađujemo podatke sukladno našim pravnim obavezama
  • kada nam se obratite putem kontakt obrasca ili putem e-maila,
  • kada obrađujemo vašu molbu ili prijavu za posao,
  • kada posjetite našu internetsku stranicu i koristite određene funkcionalnosti naše stranice.

Luka d.d. neće prikupljati Osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene Osobne podatke prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad naše stranice, čiji je prijenos nužan za korištenje internetskih komunikacijskih protokola i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za izvršenje određene aktivnosti. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjete stranici), i dalje možete pristupiti našoj stranici, ali nećete moći prijaviti se za posao te nam se obratiti.

3. Podaci koje prikupljamo

3.1. Kolačići

Kategorije

Kolačići su male datoteke koje se spremaju na vašem računalu, a koje nam pokazuju koje ste dijelove naše Stranice korisnici posjetili. Kolačići nam također pružaju uvid u ponašanje korisnika, kako bismo mogli poboljšati komunikaciju na stranici:

PRVA KATEGORIJA – STROGO NEOPHODNI KOLAČIĆI

Ti su kolačići ključni za omogućivanje pregledavanja naših web-mjesta i upotrebu njihovih značajki. Bez navedenih kolačića nije moguće koristiti našu internetsku stranicu.

DRUGA KATEGORIJA – KOLAČIĆI IZVEDBE

Ti kolačići prikupljaju podatke o tome kako upotrebljavate našu stranicu – na primjer, koje pod-stranice najviše posjećujete. Ti podaci mogu se upotrijebiti da bi se naša web-mjesta optimizirala te kako biste se njima lakše kretali. Ti kolačići ne prikupljaju podatke na temelju kojih vas se može identificirati. Svi podaci koje ti kolačići prikupe su anonimni.

TREĆA KATEGORIJA – KOLAČIĆI FUNKCIONALNOSTI

Ti kolačići omogućuju web-mjestima pamćenje vaših odabira tijekom pregledavanja. Primjerice, možda ćemo pohraniti vašu geografsku lokaciju u kolačić da bismo se pobrinuli da Vam prikazujemo svoje web-mjesto lokalizirano za vaše područje. Moguće je da ćemo zapamtiti osobne postavke kao što su veličina teksta, fontovi i drugi prilagodljivi elementi web-mjesta. Podaci koje ti kolačići prikupljaju neće vas osobno identificirati te ne mogu pratiti vašu aktivnost u pregledavanju na web-mjestima koja se nalaze van ove stranice.

Kolačići koji nisu strogo neophodni aktiviraju se tek nakon privole posjetitelja. Ako posjetitelj naše stranice prihvati takve kolačiće, aktiviraju se analize Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Prikupljamo log informacije te informacije o broju posjetitelja na određenim dijelovima naše internetske stranice. Google analizira korištenje stranice, a kolačići omogućuju analiziranje posjeta dodjelom jedinstvenog nasumično generiranog ID-a vašem uređaju po kome se Vaš uređaj identificira prilikom iduće posjete stranici.

Vijek trajanja kolačića je 2 (dvije) godine. Ako našu stranicu posjećujete prvi put, pojavit će se obavijest kojom vas pozivamo da date privolu za korištenje Google Analytics. Ako date svoju privolu, pohranit ćemo kolačić na vaše računalo i ta se obavijest neće pojavljivati sve dok je valjan vijek trajanja kolačića. Nakon isteka valjanosti trajanja kolačića ili ako kolačić prije toga aktivno izbrišete, obavijest će se ponovno pojaviti prilikom vašeg sljedećeg posjeta našoj stranici te će se ponovno pojaviti poziv na davanje privole.

Možete spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakom trenutku. Vašu privolu za web-analizu možete povući u svako doba time što ćete preuzeti i instalirati Google-ov Browser-Plugin ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB ). Ovaj dodatak putem JavaScript-a daje Google Analytics-u do znanja da se Vaše informacije o posjeti ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava ispitanika, ispitanik će morati ponovno instalirati dodatak pregledniku kako bi onesposobio djelovanje Google Analytics-a.

Za daljnje informacije o Google Analytics molimo pogledajte Uvjete korištenja Google Analytics ( https://www.google.com/analytics/terms/us.html ), u Osnove sigurnosti i zaštite podataka od Google Analytics ( https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en ) kao i Google-ovu Izjavu o zaštiti podataka ( https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB ).

Vašu privolu za web-analizu možete povući u svako doba klikom na sljedeći link:

Opozovi privolu za kolačiće

3.2. Otvorene molbe za posao

Luka d.d. prikuplja otvorene molbe kandidata koji žele raditi kod nas. Osobnim podacima iz otvorenih molbi za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe unutar Luke d.d., obvezane izjavom o povjerljivošću, koje takve otvorene molbe obrađuju u svrhu povratnog kontaktiranja kandidata te eventualnog zapošljavanja. Podaci se čuvaju u trajanju do 2 (dvije) godine od dana zaprimanja otvorene molbe, kako bismo u slučaju potrebe mogli kontaktirati određene kandidate.

3.3. Natječaji za posao

Luka d.d. obrađuje Osobne podatke kandidata koji se javljaju na naš natječaj za posao te ih čuva do konačnog završetka natječaja za posao. Nakon završenog natječaja za posao Luka d.d. čuva Osobne podatke odabranih kandidata s kojima sklapa ugovor o radu i podatke kandidata koji su dali privolu da ostanu u bazama podataka u trajanju do 2 (dvije) godine nakon prijave na natječaj. Osobnim podacima kandidata za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe unutar Luke d.d., obvezane izjavom o povjerljivošću, koje obrađuju i analiziraju prijave u svrhu povratnog kontaktiranja kandidata te eventualnog zapošljavanja.

3.4. Poslovna suradnja s klijentima

Klijenti Luke d.d. su osobe s kojima smo sklopili sporazum o pružanju usluga.

Podatke čuvamo 10 (deset) godina od prestanka poslovnoga odnosa i obavljanja transakcije, odnosno 5 (pet) godina ako se radi o podacima o ovlaštenoj osobi i njegovom zamjeniku, procjeni rizika klijenta, stručnome osposobljavanju i izobrazbi zaposlenika i provođenju unutarnje revizije, nakon čega osobne podatke brišemo, a dokumentaciju uništavamo u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Ako određeni Klijent želi da se dokumentacija čuva i dulje od navedenog roka, o istome treba obavijestiti Luku d.d.

Luka d.d. neće bez izričite prethodne pisane suglasnosti Klijenta navesti Klijenta kao referencu.

4. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete vaše Osobne podatke ograničit ćemo obradu Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila. Obrada vaših Osobnih podataka uključuje:

Poduzimanje koraka po vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovaranje na pitanja i komentare, ispunjavanje zahtjeva, slanje ponude, zaprimanje ponude, komuniciranje s vama, obrađivanje otvorene molbe ili prijave za posao),
Izvršavanje ugovora kojem ste ugovorna strana
Istraživanje sumnje na prijevaru, uznemiravanje, fizičku prijetnju ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila stranice ili prava trećih strana; ili istraživanje bilo kakvog sumnjivog ponašanja koje smatramo nepristojnim,
Pridržavanje zakonske obveze kojoj Luka d.d. podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, drugim propisom ili sudskim nalogom),
Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavom, obranom ili ostvarivanjem zakonskih prava,
Provođenje analitike podataka ili isporuke komunikacija putem elektroničkih alata, bez obzira jesu li automatizirani ili ne, u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama, temeljem legitimnog interesa ili dane privole ispitanika.
Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe od 1 do 5 je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti Luki d.d. da s vama sklopi ugovor, da odgovori na vaše zahtjeve, da vam pruži pravne usluge, da zaprimi i obradi vašu prijavu i da se pridržava pravnih obveza kojima Luka d.d. podliježe.

Dostavljanje Osobnih podataka za svrhe opisane u točki 6 je također dobrovoljno. Nedavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor obradi Osobnih podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na vašu konkretnu situaciju, može spriječiti Luku d.d. da provodi analitiku podataka ili da s vama komunicira u određenim situacijama. Mi vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe, kao što je potvrda prijave ili obrađivanje vaših daljnjih zahtjeva.

U slučaju da ste dali privolu za određenu svrhu u svakom slučaju možete povući svoju privolu te u tom slučaju Luka d.d. neće više obrađivati vaše osobne podatke u navedenu svrhu.

5. Primatelji

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama:

subjektima potrebnima za slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa primatelja usluga, analiziranje podataka i pružanje podrške, pružanje korisničkih usluga, a koji obično obrađuju Osobne podatke u ime Luke d.d. kao izvršitelji obrade, poput pružatelja cloud usluga;
subjektima koji održavaju naše informatičke sustave;
osobama ovlaštenima od strane Luke d.d. za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici Luke d.d.);
suradnicima Luke d.d., koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;
mjerodavnim službama i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri
poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

6. Zadržavanje

Luka d.d. će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih pod člankom 4. ovih Pravila.

Osim gore navedenog, Luka d.d. će zadržati vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonima.

7. Vaša prava

Luka d.d. Vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od Luke d.d. pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s Vašim Osobnim podacima ili prigovoriti aktivnosti obrade, te podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (u Republici Hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su Vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

8. Poveznice na druge stranice

Naša stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane Luke d.d. Kada napustite stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Također, trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje web stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših stranica (uključujući one povezane putem e-maila). Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na našoj web stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, preporučujemo ili ne podržavamo te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenjem virusa u Vaš računalni sustav.

9. Sigurnosne prakse

Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke te tehničke i organizacije mjere kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Zbog otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između vas i nas ili informacija pohranjenih na našoj stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana

10. Promjene i ažuriranja naših Pravila

Luka d.d. pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena

11. Mjerodavno pravo

Na sve eventualne sporove koji bi proizašli iz obveze postupanja korisnika ove web stranice u skladu s ovim pravnim napomenama primjenjivati će se hrvatsko materijalno pravo, a nadležni će biti hrvatski sudovi

12. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s ovim Pravilima naše web stranice, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na www.lukasplit.hr , putem e-maila info@lukasplit.hr ili putem telefona +385 21 541-128.

Radno vrijeme

Uprava: 07:00 - 15:00 (pon - pet)
Operativa: 0 - 24h

Kontakt

+385 21 508 729