Zaštita osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Opća uredba regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, među ostalim, i prava koja ispitanik može ostvariti. Vaša su prava na temelju Opće uredbe:

  • Pravo na pristup – u svakom trenutku ispitanik može kontaktirati s Lukom d.d., Split te dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci i ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup njima.
  • Pravo na ispravak – ako se obrađuju osobni podaci koji su netočni, u bilo kojem trenutku može se zatražiti ispravak, a ako su oni nepotpuni, mogu se dopuniti.
  • Pravo na brisanje – ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ako ih je Luka d.d., Split nezakonito obradila ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. uzimajući u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi ostvarivanja pravnih zahtjeva.
  • Pravo na ograničenje obrade – može se od Luke d.d., Split zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka – ispitanik ima pravo dobiti osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.
  • Pravo na prigovor  – u svakom trenutku može se uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako se obrada temelji na legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga.
  • Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje) – ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.
  • Pravo na pritužbu – ako se smatra da je obradom osobnih podataka prekršena Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća ili drugi propisi u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Opća uredba utvrđuje načela zakonitosti, transparentnosti i poštenja obrade osobnih podataka. Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, na ovoj stranici omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom u Luku d.d., Split.

Za sva pitanja u vezi s primjenom Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: osobnipodaci@lukasplit.hr ili na broj telefona: 021/541-134.

Radno vrijeme

Uprava: 07:00 - 15:00 (pon - pet)
Operativa: 0 - 24h

Kontakt

+385 21 508 729