Slobodna zona Luke Split

Slobodna zona je dio teritorija Republike Hrvatske na kojem se djelatnosti obavljaju pod posebno utvrđenim uvjetima.

Unos i smještaj robe u slobodnu zonu odvija se u skladu s carinskim propisima bilo da se radi o pravnoj stečevini Europske unije ili nacionalnim propisima Republike Hrvatske.

Slobodnu zonu Luke Split mogu koristiti domaće i strane pravne i fizičke osobe (korisnici). U zoni se može obavljati: proizvodnja robe, oplemenjivanje robe, skladištenje robe trgovina na veliko, strateške aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti osnivanja tehnoloških razvojno-inovacijskih centara te pružanje usluga, osim bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba.

U zoni nije dopušteno obavljanje trgovine na malo.

Slobodne zone su posebno interesantne tvrtkama koje posluju izvan tržišta EU

Prednosti poslovanja unutar slobodne zone

  • Ne podnosi se carinska deklaracije za smještaj robe u slobodnu zonu
  • Roba smještena u slobodnu zonu, u carinskom smislu, nema roka u kojem treba napustiti slobodnu zonu
  • Kako bi osigurali mogući dug, korisnici za smještaj robe u slobodnu zonu nisu obvezni podnijeti bankovne garancije
  • Bez posebnih odobrenja roba koja nije roba Unije može se podvrgnuti uobičajenim oblicima rukovanja
  • Plaćanja PDV oslobođena je isporuka dobara u slobodnu zonu i obavljanje usluga na tim dobrima, u slučajevima kada se ta dobra smještaju u slobodnu zonu radi izvoza izvan EU
  • Isporuke dobara unutar slobodnih zona koja prema odredbama carinskih propisa nisu puštena u Slobodan promet ne podliježu plaćanju PDV-a u smislu čl. 32. Zakona

Želite znati više o poslovanju unutar slobodne zone?

Kontaktirajte našeg stručnjaka za pitanja carinskog poslovanja i slobodnih zona!

Radno vrijeme

Uprava: 07:00 - 15:00 (pon - pet)
Operativa: 0 - 24h

Kontakt

+385 21 508 729