Misija i vizija

Misija

Misija društva je biti pouzdan poslovni partner koji se stalno prilagođava potrebama svojih klijenata, te pruža uslugu lučko-transportne naravi na visokoj razini uz najmanji štetni utjecaj na okoliš.

Vizija

Uspostavljanje odnosa i komunikacija sa poslovnim partnerima i širom društvenom zajednicom s ciljem razvijanja, širenja i zadovoljenja njihovih potreba i zahtjeva.

Luka d.d. će u srednjoročnom razdoblju raditi sa tendencijom zadržavanja i razvijanja pozicije na tržištu jačanjem svojih poslova, kroz razvoj Društva, te učinkovito upravljanje ljudskih resursa.

U dugoročnom razdoblju, Luka d.d., će raditi sa tendencijom potpunog zadovoljstva poslovnih partnera postignutom kvalitetom pruženih usluga, rastom vrijednosti imovine dioničara, povećanjem opsega poslova do razine potpunog iskorištenja kapaciteta, modernizacijom s ciljem smanjenja troškova i humaniziranja rada, zaštitom okoliša u skladu s normama EU te konstantnog poticanja radnika na kreativnost i odgovornost.

Kontrola kvalitete

Luka d.d. Split je 2007. godine uspostavila i potvrdila sustav upravljanja kvalitetom prema normi 9001 poboljšavajući ga kontinuiranim ispunjavanjem postavljenih poslovnih ciljeva i ciljeva kvalitete. Praćenjem i mjerenjem različitih parametara uspješnosti ostvarujemo stalna poboljšanja u pružanju svojih usluga.

Služba kontrole kvalitete u Luci Split obavlja stalnu provjeru u odnosu na definirane zahtjeve Norme ISO 9001, zakonskih propisa i pravilnika. U težnji za ispunjenjem kvalitete usluge prekrcaja i skladištenja hrane Društvo se opredijelilo 2016. godine na uvođenje Sustava upravljanja sigurnošću hrane – HACCP.

Uvođenje HACCP sustava ima za cilj trajno dokazivati vlastitu poslovnu sposobnost, poboljšavati učinkovitost i pružati ujednačenu kvalitetu usluge u području prekrcaja i skladištenja hrane.

Imate dodatna pitanja?

Kontaktirajte nas!

Povijest luke

Smatra se kako su začeci splitske luke postavljeni još za vrijeme dok je Salona bila grad dalmatinskih Ilira. Kao živa prometna luka, na pogodnom položaju istočne jadranske obale, privukla je grčke pomorce i trgovce, a zatim su je osvojili Rimljani šireći svoje carstvo.

Split 12. stoljeća, zbog zemljopisnog položaja, ima razvijenu kopnenu trgovinu karavanskim putovima kao i pomorsku trgovinu preko svoje luke. Split je jedan od rijetkih gradova koji je imao razvijene putove prema unutrašnjosti te je omogućavao spoj kopnene i pomorske trgovine i transporta.

Osamdesetih i devedesetih godina 19. stoljeća promet splitskom lukom naglo se uvećao jer je bolest filoksera poharala francuske vinograde pa je bila velika potražnja za dalmatinskim vinom. Istodobno se gradi i željeznička pruga, koja je 1925. godine preko Gospića spojena s prugom Rijeka – Zagreb, te se tako povezuje Split s kontinentalnim središtima.

Vrhunac u pretovaru tereta splitska je luka doživjela 1988. godine kada je u splitskom lučkom bazenu pretovareno oko 2 milijuna tona, a u samoj sjevernoj luci lučko je poduzeće pretovarilo 835 000 tona raznih roba.

Radno vrijeme

Uprava: 07:00 - 15:00 (pon - pet)
Operativa: 0 - 24h

Kontakt

+385 21 508 729